Hytter Ullensvang fjellstyre

Ullensvang fjellstyre har fleire hytter i Ullensvang statsallmenning som er sett opp til bruk for jegerar og fiskarar. Hyttene blir leigd ut i perioden 15. juni - 31. oktober.

Du kan no bestille overnatting i hyttene fram til reinsjakta via lenkene nedst på sida. Når du har betalt for leiga får du tilsendt ein e-post med eit infoskriv om hytta der det står ein kode til kodeboksen der nøkkelen til hytta ligg. NB! Du får tilsendt to e-postar som kvittering ved kjøp - infoskrivet ligg i den eine av dei to e-postane.
Leige av hyttene i reinsjakta - søknadsfrist 15. juli:

Søknad om leige av hyttene i reinsjakta kan no sendast inn.

For Belebu skal skjema på denne sida nyttast: Lenke til søknadsskjema

For Bjørnavassbu skal skjema på denne sida nyttast: Lenke til søknadsskjema


For dei andre hytttene sender du ein e-post til ullensvang@fjellstyrene.no. Det blir fyrst ei tildeling (med førerett til innanbygdsbuande) før det blir opna for booking på Scanatura.

NB! Når det er fleire som skal leige ei hytte i lag er det ikkje noko poeng å sende inn meir enn ein søknad.
Utleige av hyttene sommaren 2020:

Hyttene er tilgjengeleg for leige i sommar, men det blir gjort nokre tilpassingar som ein fylje av koronapandemien:

 • Det blir ikkje opna for utleige til fleire "grupper" i same hytta samtidig. Kvar hytte blir difor leigd ut samla via Scanatura. Viss du ikkje skal nytte alle sengene i hytta, kan du ta kontakt med fjellstyret for å få lagt inn ei booking for berre nokre av sengene.
 • Reingjering av hytta og personleg hygiene er svært viktig i år!
 • Hytta er utstyrt med klor, eingongshanskar, eingongsklutar mm til reingjering før du reiser frå hytta.
 • Ta med handdesinfeksjonsmiddel til eige bruk.
 • Me oppfordrar leigetarar til å ta med handdukar, opppvaskklutar og sengklede. Det er ikkje tilrådeleg med felles bruk av dette.
 • Personar som har symptom på sjukdom skal ikkje bruke fjellstyrehyttene.
  Dersom nokon har mistanke om å ha vore smitta når dei var på hytta skal fjellstyret informerast om dette snarast mogleg.
 • Reduser kontakt mellom personar, og hald minst ein meters avstand til andre enn dine næraste.
 • Hyttene kan stengast på kort varsel på bakgrunn av råd frå myndigheitene. Dei som leiger vil i så fall ha rett til å få alle pengane refundert.
 • Det kan bli aktuelt med ein 3-dagars karanteneperiode mellom kvar booking på bakgrunn av råd frå myndigheitene. Dei som har booka vil i tilfelle få refundert for dagane det gjeld. Bestill overnatting i hyttene via lenke til kvar hytte under. 


  Når du har betalt for leiga får du tilsendt ein e-post med eit infoskriv om hytta der det står ein kode til kodeboksen der nøkkelen til hytta ligg. NB! Du får tilsendt to e-postar som kvittering ved kjøp - infoskrivet ligg i den eine av dei to e-postane.
Avbestilling:
Dersom det kjem noko i vegen slik at du ikkje kan nytta deg av leiga, har fjellstyret fyljande avbestillingsordning:
 • Ved avbestilling inntil 30 dagar før opphaldet blir 90% av summen refundert
 • Ved avbestilling inntil 21 dagar før opphaldet startar blir 50 % av summen refundert
 • Ved avbestilling 20 dagar eller mindre før opphaldet blir det ikkje gitt refusjon
Ta kontakt med fjellstyret på e-post ullensvang@fjellstyrene.no ved avbestilling.


Har du spørsmål om utleige av hyttene er det berre å ta kontakt med sekretær Steinar Lund på tlf. 482 70 778 eller e-post ullensvang@fjellstyrene.no.
Blå knapp