Hytter Ullensvang fjellstyre

Ullensvang fjellstyre har fleire hytter i Ullensvang statsallmenning som er sett opp til bruk for jegerar og fiskerar. Hyttene blir leigd ut i perioden 15. juni - 31. oktober.


Hyttene til Ullensvang fjellstyre blir ikkje utleigd i vinterhalvåret. Info om utleige i 2019 blir lagt ut på nettsida våren 2019.Meir info om kvar av hyttene, og lenke til salsside:

Hansbu - Ullsbu
Hansbu - Rogdabu
Raudåna
Raudåna - oppsynshytta
Persbu
 
Lavvo ved Midtre Grøndalsvatn


Jakttilbod på Ullensvang statsallmenning


Fisketilbod på Ullensvang statsallmenning


Avbestilling:
Dersom det kjem noko i vegen slik at du ikkje kan nytta deg av leiga, har fjellstyret fyljande avbestillingsordning:
  • Ved avbestilling inntil 30 dagar før opphaldet blir 90% av summen refundert
  • Ved avbestilling inntil 21 dagar før opphaldet startar blir 50 % av summen refundert
  • Ved avbestilling 20 dagar eller mindre før opphaldet blir det ikkje gitt refusjon
Ta kontakt med fjellstyret på e-post ullensvang@fjellstyrene.no ved avbestilling.


Har du spørsmål om utleige av hyttene er det berre å ta kontakt med sekretær Steinar Lund på tlf. 482 70 778 eller e-post ullensvang@fjellstyrene.no

 

Hansbu
På Hansbu har Ullensvang fjellstyre ei steinbu og ei hytte
Steinbua på Hansbu