Hytter Ullensvang fjellstyre

Ullensvang fjellstyre har fleire hytter i Ullensvang statsallmenning som er sett opp til bruk for jegerar og fiskerar. Hyttene blir leigd ut i perioden 15. juni - 31. oktober.
Utleige av hyttene i 2020:
Ynskje om leige av hyttene i sommar kan no sendast til fjellstyret. Der det er rift om hyttene blir det ei tildeling basert på at nye leigetakarar går føre gamle. For Belebu og Bjørnavassbu skal skjemaet som det er lenka til under nyttast. For dei andre hyttene skal det sendast ein e-post til ullensvang@fjellstyrene.no.

Frist for å kome med ynskje om leige i sommar er 20. april.
(Det blir annonsert ein ny frist for leige av hyttene i reinsjakta utpå sommaren) 

Skjema for innsending av ynskje for leige av Belebu og Bjørnavassbu:

Søk om leige av Belebu i sommar her!

Søk om leige av Bjørnavassbu i sommar her!


Sjå info om kvar hytte under (salsside ikkje aktiv!):

Avbestilling:
Dersom det kjem noko i vegen slik at du ikkje kan nytta deg av leiga, har fjellstyret fyljande avbestillingsordning:
  • Ved avbestilling inntil 30 dagar før opphaldet blir 90% av summen refundert
  • Ved avbestilling inntil 21 dagar før opphaldet startar blir 50 % av summen refundert
  • Ved avbestilling 20 dagar eller mindre før opphaldet blir det ikkje gitt refusjon
Ta kontakt med fjellstyret på e-post ullensvang@fjellstyrene.no ved avbestilling.


Har du spørsmål om utleige av hyttene er det berre å ta kontakt med sekretær Steinar Lund på tlf. 482 70 778 eller e-post ullensvang@fjellstyrene.no.