Fjellstyret gjennomførte trekning av villreinjakta 11.05.2021. Tilbud om jakt er sendt ut til de som ble trekt ut. Mer informasjon om jakta blir tilsendt den enkelte jeger når dette er klart.

For utenbygds er det tildelt kort til 50 jegere. Det kan bli tildelt jakt til de som står på ventelisten om det er noen som ikke tar i mot kort.  Listen i prioritert rekkefølge kan ses her: trekningsliste utenbygdssøkere UF 2021