Jakttilbod hjå Ullensvang fjellstyre

Ullensvang Fjellstyre tilbyr jakt på småvilt, rein og elg. På Ullensvang SA kan alle jakte småvilt og sende søknad om å få jakte rein kvart år. For reinsjakta er søknadsfristen 2 mai. Du må søkje elektronisk via Inatur. For å søkje jakt hjå Odda fjellstyre må det sendast søknad direkte til Odda Fjellstyre.

Fellingsresultat

Fellingsresultat 2019
  
Ullensvang fjellstyre HA 282
Felt:110
Kvote:382
Fellingsprosent:28,8 %
  
Kort på Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågen
Felt:18
Kvote:47
Fellingsprosent:38,3 %
  
Fellingsresultat samla:
Felt:128
Kvote:429
Fellingsprosent:29,8 %