Jakttilbod hjå Ullensvang fjellstyre

Ullensvang Fjellstyre tilbyr jakt på småvilt, rein og elg. På Ullensvang SA kan alle jakte småvilt og sende søknad om å få jakte rein kvart år. For reinsjakta er søknadsfristen 2 mai. Du må søkje elektronisk via Inatur. For å søkje jakt hjå Odda fjellstyre må det sendast søknad direkte til Odda Fjellstyre.

Traktorkøyring på strekninga Tinnhølen-Hansbu jakta 2019:

Ta kontakt med sjåfør for transport av utstyr inn/ut

 

Småviltjakt

 

 
Elgjakt