Rauland Statsallmenning ligg i Vinje kommune i Telemark og er på om lag 68 000 daa. Området ligg høgt til fjells mellom 1300-1600 moh. Her kan du leige småviltjakt, fiske og hytter.
Det er svært gode fiskevatn i området og ein flott natur.


SAMJAKT MED BERUNUTEN VEST (HA 267A) Fom 5. SEPTEMBER OG UT JAKTA FOR JEGERAR SOM HAR FÅTT TILDELT KORT FRÅ RAULAND FJELLSTYRE (HA264)
Rauland Statsallmenning