Fiske i Ullensvang statsallmenning

Ullensvang statsallmenning har «uendeleg» med vatn og elvar – aure finn du overalt!


Garnfiskekort
Garnfiskekort for innanbygdsbuande i Ullensvang og Odda (utanom Røldal) kan du kjøpe på Inatur

Garnfiskekort for utanbygdsbuande 
Det er vedteke å selja inntil 20 stk. vekeskort for garnfiske for nokre av vatna i statsallmenningen som kan kjøpast av utanbygdsbuande. Desse kjøper du på Inatur.


Garnfiskekort Eidfjord statsallmenning sør for midtlina i Nordmannslågen
Innanbygdsbuande i tidlegare Ullensvang herad kan  kjøpe garnkort på Eidford statsallmenning sør for midtlina i Nordmannslågen. Dette kortet får du kjøpt på kommunehuset i Eidfjord.

Ullensvang statsallmenning ligg på vestre deler av Hardangervidda. Det meste av arealet ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Dei mest vanlege innfartsårene er Valldalen og Haukeliseter i sør (frå E134), og Tinnhølen i nord (frå Rv. 7).

Kartbladet "Hardangervidda Vest" i M1:100 000 viser det meste av området med vegar og turstiar.Rapportar og faktaark om aurebestandane i Ullensvang statsallmenning
Alle elementer kan dras inn i denne kolonnen. Vi anbefaler å skru på "Vise sidestruktur" for å kunne slippe nye elementer inne i denne kolonnen.

Alle elementer kan dras inn i denne kolonnen. Vi anbefaler å skru på "Vise sidestruktur" for å kunne slippe nye elementer inne i denne kolonnen.