Kontaktinformasjon til Rauland Fjellstyre

Ein ber om forståing for at våre tilsette til tider er mykje i felt og det kan derfor ta noko tid før det vert svara på epost/telefon.

Rauland statsallmenning når du lettast frå Songavatnet (Trolldalsdammen). Sommarstid køyrer du heilt til dammen og parkerar her. Det er flotte båtutsett tilgjengelege her. Det er avgift for å køyre på Songavegen, pt 40,- som må betalast kontant.
Vinterstid er det god parkeringsordning med kontant betaling ved Fv 362.
For å kome inn til våre hytter må du rekne ca 1,5 times gange til Saltpytt dersom du tek båt til Våjordsvollen. Til meinsvatn er det 3-4 timar avhengig av oppakning og form. Har du ikkje båt går det fint å gå frå Trolldalsdammen. Du må då rekne deg ein god time ekstra.
Vinterstid må du i tillegg rekne med å gå frå fylkesvegen til dammen.

Oversiktskart Rauland Statsallmenning

Kart med hytter og grenser Utskriftsversjon

 

Postadresse
Vinjevegen 665
3890 Vinje

Fjelloppsyn/sekretær
Sveinung Olsnes
Telefon: (+47) 902 13 655
epost: rauland@fjellstyrene.no

Jegertelefon: 46 84 78 24

Jegertelefonen er berre aktiv i reinsjakta og er oppretta for at jegerar kan nytte dette nummeret for kontakt med fjellstyret i jaktrelaterte spørsmål.

Bankkonto i Tinn Sparebank: 2620 27 01336
Vipps nummer: 114646

 

 

Leiar
Marit Jortveit
Epost: maritjort@gmail.com
Telefon: (+47) 476 61 568

Fjellstyremedlemer 2015-2019:

 Tor Aage Dale, Halvor Fehn, Marit Kåsa og Jarle Nordjordet