Kontaktinformasjon til Rauland Fjellstyre
Rauland statsallmenning når du lettast frå Songavatnet (Trolldalsdammen). Sommarstid køyrer du heilt til dammen og parkerar her. Det er flotte båtutsett tilgjengelege her. Det er avgift for å køyre på Songavegen, automatisk bomstasjon.
Vinterstid er det god parkeringsordning med vipps betaling ca 1km inn Songavegen.
For å kome inn til våre hytter må du rekne ca 1,5 times gange til Saltpytt dersom du tek båt til Våjordsvollen. Til meinsvatn er det 3-4 timar avhengig av oppakning og form. Har du ikkje båt går det fint å gå frå Trolldalsdammen. Du må då rekne deg ein god time ekstra.
Vinterstid må du i tillegg rekne med å gå frå fylkesvegen til dammen.

Oversiktskart Rauland Statsallmenning

Kart med hytter og grenser Utskriftsversjon
Ein ber om forståing for at våre tilsette til tider er mykje i felt og det kan derfor ta noko tid før det vert svara på epost/telefon.

Kontaktinformasjon Fjellstyrekontoret

Postadresse
Heimigardsvegen 92
3890 Vinje

Rune Aarhus
Fjelloppsyn/sekretær

Telefon: (+47)94978532
epost: rauland@fjellstyrene.no

Jegertelefon: 46 84 78 24

Jegertelefonen er berre aktiv i reinsjakta og er oppretta for at jegerar kan nytte dette nummeret for kontakt med fjellstyret i jaktrelaterte spørsmål.

Bankkonto i Tinn Sparebank: 2620 27 01336
Vipps nummer: 114646

Dugnadsarbeid: Ynskjer du å vere med på dugnad for fjellstyret?? Det blir laga dugnadslister årleg. Dette er viktig for økonomien til fjellstyret. Innanbygds bidreg ofte med dette for å halde prisane nede og hyttene i god stand. Dugnadslisten vert normalt sett opp mot slutten av året. Send ein epost til rauland@fjellstyrene.no om du er interessert i dugnad- så blir du sett på lista!! Dugnad inneber i utgangspunktet jobb på hyttene som er alt frå dotømming, nedvask, snekring, innlagring av ved, utkøyring av søppel, vedlikehald solcelleanlegg mm.

For å ta dugnad må du underskrive på eigenerklæring og gjennomgå risikoanalyse. Særskilt gjeld det dei som må gjennomføre dugnad vinterstid med skuter, her stiller me høge krav til bla kunnskap og lokalkjennskap. 

Kontaktinformasjon Fjellstyret

Leiar
Tor-Aage Dale
Epost: <tor.aage.dale@hotmail.com>
Telefon: 913 92 068


Fjellstyremedlemer 2024-2027:

Medlem:                                  Varamedlem:
Tor-Aage Dale                          Kjersti Torvetjønn

Ane Killingtveit (nestleiar)         Hilde Hovden
Marius Aksvik                           Svein Loftsgarden
Madeleine Hestdalen               Trond Arild Pedersen
Halvor Fehn                             Arvid Juvland

 

Leiar Tor-Aage for perioden 2024-2027