Holmavatnet

Ullensvang fjellstyre sine hytter blir leigd ut i sommarhalvåret (1. juli til 31. oktober). 

Steinbua er utstyrt med ved, kokeapparat og naudsynt kjøkenutstyr. Ta med sovepose. Enkel standard!

2 sengeplassar

180,- per døgn, dobbel pris for utanbygdsbuande

Nøkkelen til hytta ligg i ein kodeboks ved inngangsdøra. Koden til boksen får du i kvitteringa når du har betalt for leiga. Sjekk spamfilteret viss du ikkje finn den e-posten!


Kartlenke

Kartreferanse UTM-sone 32:
6657843
393128