Fjellstyra på HardangerviddaFjellstyra på Hardangervidda forvaltar store område til glede for alle som er glade i å bruke Fjellet!

Du finn litt av våre tilbod under, men sjekk ut det enkelte fjellstyret for meir informasjon.

Velkomen til fjells!!

Informasjon om tiltak koronavirus


Fjellstyra på Hardangervidda stenger ned alle sine hytter for bruk ut mai månad og viser elles til at Helsedirektoratet frårådar fritidsreiser på noverande tidspunkt.

Alle fjellstyrekontor vert sengt for publikum og det vert innført heimekontor for tilsette så langt dette passar.

Fjellstyra sine vurderingar følger av nasjonale råd og restriksjonar pr 16.03.20