Fjellstyra på HardangerviddaFjellstyra på Hardangervidda forvaltar store område til glede for alle som er glade i å bruke Fjellet!

Du finn litt av våre tilbod under, men sjekk ut det enkelte fjellstyret for meir informasjon.

Velkomen til fjells!!
Fjellstyra feirar 100 år og har lagt ut 100 bursdagsgåver rundt om i våre statsallmenningar. Finn du ei – vinn du gratis fiske i 100 år

I år er det ekstra spennande å gå på tur hjå fjellstyra. I landets statsallmenningar har fjellstyra no lagt ut 100 bursdagsgåver. Finn du ein av boksane vinn du gratis fiske hjå det lokale fjellstyret i 100 år framover. Så no er det berre å ta på seg turstøvlane å kome seg ut! 
Lykke til!

Meir om fjellstyregåvene kan du lese her
Lokalt på Hardangervidda vil det variere ein del når desse gåveboksane vert lagt ut. Men nokon boksar er allereie ute og dei andre vil bli lagt ut gjennom sommaren. Under finn du ei liste over kva for fjellstyre som har lagt ut boksane. Dersom det går litt tid før dei vert funne, blir det lagt ut eit lite hint etterkvart. Klikk deg inn her for å sjå vinnarane etter kvart som gåvene vert funne.

Røldal Fjellstyre: boksen er lagt ut og vart  funne 10 juli.
Rauland Fjellstyre: boksen er lagt ut
Ullensvang Fjellstyre: boksen er lagt ut og er ikkje funne
Ulvik Fjellstyre: boksen er lagt ut og funne
Eidfjord Fjellstyre: boksen er lagt ut og funne
Øvre Numedal Fjellstyre: ein er lagt ut og funne, ein er ikkje lagt ut enno.