Hytter og steinbuer

Her får du en oversikt over våre 6 hytter og 9 steinbuer.

Alle våre hytter er avlåste og må bestilles via iNatur i jaktsesongen er det avholdt egene avdelinger for villreinjegerne, informasjon om dette sendes ut i egen epost før jakta. Utenbygds småviltjegere som ønsker overnatting søke om jakt med hytte på våre søknadssider på inatur.no. Steinbuene står åpne og du finner betalingsinformasjon på bua eller det kan betales pr vipps. VIPPSNR. 538285.
Her kommer en oversikt over forhåndsbestilte og avholdt avdelinger for sommerseongen 2024:

HUSK AT INNEBYGDS KAN SØKE OM Å BENYTTE HYTTENE FØR 09.06.
Dette gjelder leie av hele avdelinger i sommersesongen i småviltjakta.
Søknaden sendes pr epost til fjellstyret: ovre.numedal@fjellstyrene.no ta gjerne med flere alternativ til tidspunkt i tillfelle det er felere søkere pr periode. Tildeling av tid skjer da via trekning blandt søkerne.

Bakketjønnhytta og Vegarhovdhytta legges ikke ut for bestilling via inatur men kan brukes etter dropinn prinsippet av garnfiskere i perioden frem til jaktstart(19.08) med unntak av forhåndsbetilte tider og avdelinger. De andre hyttene må bestilles via inatur.no 
Fjellstyrets hytter og bruk i jakta:

Alle fjellstyrets hytter av avhold villreinjegere og garnfiskere i første del av villreinjakta. Hyttene brukes etter førstemann til mølla prinsippet. Etter småviltjakta starter er noen sengeplasser på hyttene avholdt innenbygds(på lik linje som før 10.09) og et gitt antall sengeplasser forhåndsutleies til utenbygdsjegere. Følgende antall sengeplasser er fordelt på utleie til utenbygds og innenbygds:

Grønenuten: 6 sengeplasser(fra 14.09-04.10) – innenbygds 3 på gjeteravdelingen

Kolven: 6 sengeplasser (10.09-04.10)– innenbygds 4 + evt oppsynsrom om det er ledig + ekstra madrass

Ribbohæ: 6 sengeplasser(10.09-04.10) - innenbygds avholdt beitelagsrommet

Bakketjønn: 4 sengeplasser (fra 14.09-04.10)- innenbygds 6 sengeplasser + evt oppsynsrom om ledig + ekstra madrass

Jegerbu: 6 sengeplasser (fra 14.09- 04.10)- innenbygds 11 sengeplasser + ekstra madrass

Knutsbu: Forhåndsbestilling resttid legges ut på inatur.no.  Hytta kan brukes av alle garnfiskere og villreinjegere utenbygds/ innenbygds. Resttiden etter villreinjakt leies ut til rypejegere.

Hele Vegarhovdhytta med begge avdelinger og det gamle oppsynsrommet er avholdt innenbygds tot. 16 sengeplasser + ekstra madrass

Alle brukere oppfordres til å betale via VIPPS (Vippsnummer 538285)- kr 200 pr seng  for innenbygds og vi ber alle skrive seg inn i besøksprotokollene som ligger på hyttene.