Ullensvang statsallmenning

Ullensvang statsallmenning (819 000 daa) ligg i Ullensvang kommune i Hardanger. Jakt-, fiske- og beiterettane i området blir forvalta av Ullensvang fjellstyre.

Ullensvang statsallmenning ligg på vestre deler av Hardangervidda. Det meste av arealet ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Dei mest vanlege innfartsårene er Valldalen og Haukeliseter i sør (frå E134), og Tinnhølen i nord (frå Rv. 7).