Fiske i Røldal Statsallmenning

På allmenningen finn ein fiskevatn der ein kan fiske aure med stong av fin kvalitet. Stongfisket er ope for ålmenta, medan fiske med garn berre er for innanbygdsbuande.

Alle som ynskjer å jakta eller fiska må løysa løyve (kort).
 
Røldal fjellstyre leigar i tillegg fiskeretten på Statskog sin eigedom på Svandalsflona. På denne eigedommen sel fjellstyret eit avgrensa antal garnfiskekort til ålmenta.
 
Skitt fiske!!