Øvre Numedal Statsallmenning

Øvre Numedal Statsallmenning er på 411 kvadratkilometer. Statsallmenningen ligger i all hovedsak innenfor Hardangervidda nasjonalpark. I Nore og Uvdal er det gjort funn helt tilbake til 5500f.Kr. som dokumenterer bo- og rasteplasser. Det er ved Heintjønn 3-4 km nord-vest for Heinseter. Men også andre steder i allmenningen er det gjort funn som viser store bostedsområder, f.eks. ved Langesjøen og ved Bjornesfjorden (v/Lågaros). Ved Finsevatn er det spor etter de eldste boplassene som er funnet i Norge, disse er ca. 7600 år gamle.

Slik kommer du til oss

Aktuelle innfartsveier er RV 7 opp Hallingdal via Geilo og så vestover. Lett innfart fra Halne med rutebåt på Halnefjorden.Til Tinnhølen (tar av ved Tråastølen v/Dyranut)med bil, parkering på Tronsbu. Fra Geilo kan du også ta sørover til Dagali og kjøre inn Seterdalen. RV 40 opp Numedal gir grei innfart. Da kan du ta videre inn til Solheimstulen eller via Dagali. Sørfra kjem du til Mår og kan ta rutebåt til Mårbu (båten går fra Synken og du kjører opp ved Tinn/Austbygd). En fin tur er å ta båten til  Mogen på Møsvatn.

Kontaktinformasjon


Meir informasjon her