Persbu

Etter brannverntilsyn er det innført fyringsforbod i Persbu inntil vidare.

Fjellstyret rekk ikkje å rette feila før sommaren, så hytta blir dessverre ikkje tilgjengeleg for utleige i 2022.

Info om utleige 2023 kjem på hovudsida for hyttene til Ullensvang fjellstyre utpå våren.Ullensvang fjellstyre sine hytter blir leigd ut i sommarhalvåret (15. juni til 31. oktober). 
Booking via Inatur blir tilgjengeleg tidleg på sommaren 2022.


2 sengeplassar

Steinbua er utstyrt med ved, kokeapparat og naudsynt kjøkenutstyr. 

Solcellepanel, ladepunkt 12 v (usb og "billadar")

Tilgang til båt i Øvsta Bjørnavatnet.

90,- per seng/døgn, dobbel pris for utanbygdsbuande.

Nøkkelen til hytta ligg i ein kodeboks ved inngangsdøra. Koden til boksen får du i kvitteringa når du har betalt for leiga.

Kartlenke

Kartreferanse UTM-sone 32:6655675 404057

NB! Når du har betalt for leiga får du tilsendt ein e-post som kvittering. Lenke til dokumentet med koden til nøkkelboksen er i denne e-posten. Sjekk spamfilteret viss du ikkje finn den e-posten!