Fiske i Rauland Statsallmenning

Fiskekort for stong og isfiske blir selt som:

Dagskort             kr. 100,-

Vekekort             kr.250,-

Årskort               kr .500-,

Det blir også selt sams fiskekort med Vinjes avdeling av Hardangervidda grunneigarsamskipnad (HG).

 

 

Gode fiskevatn i Rauland Statsallmenning

NavnFiskeFiskemåte
Hokkebrotvatnet   fin fisk, snitt rundt 5 hg, vanleg med fisk over 1 kg.sluk, spinnar, mark
Kolsnutgryslene   vanleg med fisk mellom 1 og 2 kgsluk, spinar, fluge ved vaking
   

Garnfiske for innanbygdsbuande

Har du allmenningsrett, dvs er busett i gamle Rauland kommune, kan du fiske med garn. Vilkåra er at du betaler for overnatting på ein av hyttene. Då kan du fiske med fem garn i alle vatn. Det vert oppmoda om å nytte varierande maskevidder.