Røldal Fjellstyre sine oppgåver

Røldal Fjellstyre er sett til å forvalte Røldal Statsallmenning etter gjeldande reglar i Fjellova. Her kan du finne vedtak, kunngjeringar og årsmeldingar frå Fjellstyret.