Ulvik Statsallmenning


Ulvik statsallmenning ligg i nordre del av Ulvik herad i Hardanger, Hordaland. Allmenningen består av verhardt høgfjellsterreng, så du må vere utstyrt for alle vertilhøve. Barmarkssesongen tek sjeldan til før juli månad, det er gode tilhøve for vårskiturar eit godt stykke ut i juni.

Totalareal: 400.000 daa - Høgfjell: 363.000 daa – Isbre: 20.000 daa
Jakt

Fiske

Hytter


Møtebøker, årsrapportar og kunngjeringar

Bilete og video frå fjellet

Kontaktinformasjon