Jakt

 

Tradisjonelt er det i hovudsak villrein som vert jakta på Røldal statsallmenning. Allmenningsarealet nordvest for bygda og på Haukelifjell er ope for tidsavgrensa småviltjakt utan hund.
Alle som ynskjer å jakta eller fiska må løysa løyve (kort).
 
Sjå linkane under for informasjon om jakt, jakttider, søknadsfristar, fellingsresultat osb.: