Jakt


Tradisjonelt er det i hovudsak villrein som vert jakta på Røldal statsallmenning. Allmenningsarealet nordvest for bygda og på Haukelifjell er ope for tidsavgrensa småviltjakt utan hund.
Alle som ynskjer å jakta eller fiska må løysa løyve (kort).
 
For villreinjakt må du kontakte fjellstyret direkte:

Det blir lagt ut informasjon om jakt, jakttider, søknadsfristar, fellingsresultat og anna på linkane under.