Jakt

Tradisjonelt er det i hovudsak villrein som vert jakta på Røldal statsallmenning. Allmenningsarealet nordvest for bygda og på Haukelifjell er ope for tidsavgrensa småviltjakt utan hund.
Alle som ynskjer å jakta eller fiska må løysa løyve (kort). Dei kan kjøpast på Shell og Texaco bensinstasjonar i Røldal, Røldal turistinformasjon og Haukelisæter turisthytte.
 
For villreinjakt må du kontakte fjellstyret direkte:

Det blir lagt ut informasjon om jakt, jakttider, søknadsfristar, fellingsresultat og anna på linkane under.

 

Villreinjakt Innanbygds

 

Villreinjakt utanbygds

 

Småviltjakt