Kontaktinformasjon til Ulvik Fjellstyre

Ein ber om forståing for at våre tilsette til tider er mykje i felt og det kan derfor ta noko tid før det vert svara på epost/telefon.

Postadresse
Postboks 2
5731 Ulvik

Oversiktskart Ulvik SA

 


Fjelloppsyn/sekretær
Harald N. Andersen
Telefon: (+47) 902 13 685
epost: ulvik@fjellstyrene.no

Leiar
Knut Sygnestveit
Epost: kn-sygne@online.no
Telefon: (+47) 97592980