Øvre Numedal Fjellstyre

Øvre Numedal Fjellstyre er sett til å forvalte Øvre Numedal Statsalmenning etter reglane i Fjellova.
Her finn du våre møtebøker, årsrapportar og førhandsvarsling om vedtak som skal gjerast i fjellstyret.