Jakt

Ulvik Statsallmenning tilbyr jakt på småvilt og rein. Fjellstyret er sett til å forvalte jakta på Ulvik Statsallmenning. Her er det både småviltjakt og reinsjakt. På Ulvik SA kan alle jakte småvilt utan hund og sende søknad om å få jakte rein kvart år. For reinsjakta er søknadsfristen 2 mai. Du må søkje elektronisk på linken under.

Det blir lagt ut informasjon om jakt, jakttider, søknadsfristar, fellingsresultat og anna på linkane under.