Jakt

Øvre Numedal SA tilbyr jakt på småvilt og rein. Fjellstyret er sett til å forvalte jakta på Øvre Numedal Statsallmenning.
Du vil finne informasjon om dei ulike tilboda ved å gå inn på linkane under.