Reinsjakt utanbygds Ullensvang statsallmenning

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova. Søknadsfrist for reinskort er 2. mai. Lenke til søknadsside i blå boks lenger nede på sida.Alle korta på Ullensvang statsallmenning er no tildelt - det blir ikkje gitt tilbod til dei som ikkje blei trekt ut til å få tilbod om kort i fyrste trekningsrunde.