Småviltjakt Ullensvang statsallmenning

Nesten alt arealet ligg over 1000 m.o.h. Mesteparten av statsallmenninga ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Ikkje bilveg verken til eller i i området. Me reknar 6-8 timar gangtid for å koma inn Ullensvang statsallmenning. Det er difor ikkje særleg mange småviltjegerar her.

I Ullensvang statsallmening kan du jakta på rype, hare, ender og raudrev. Her er både lirype og fjellrype. Rypa har vore freda dei siste åra, men det er opna for jakt frå og med hausten 2018. Rypejakt både med og utan hund. Sjå reglar og prisar på salssida på Inatur.