Reinsjakt innanbygdsbuande

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova. Søknadsfrist for reinskort er 2. mai. Sjå lenke til søknadsside på Inatur i blå boks lenger nede på sida.