Reinsjakt innanbygdsbuande

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova. Søknadsfrist for reinskort var 2. mai.