Reinsjakt innanbygdsbuande 2024

Tildeling av reinsjakt på statsallmenning er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova. Søknadsfrist for reinsjakt var 2. mai.