Reinsjakt innanbygds

Villreinjakta er regulera etter § 23 og 24 i Fjellova. På Ulvik statsallmenning er søknadsfristen for jaktkort er 2. mai. Fjellstyret legg opp til søknad på Inatur.no i år. Søknadar utanom dette vert ikkje handsama. Dersom du har problem med å søkje på denne måten- ta kontakt med fjellstyrekontoret!

Søknadsfrist var 2. mai.
Innanbygdsbuande som er interessert i kort på Osafjellet kan ta kontakt med fjellstyret.

Sjå lenke under til trekkingsresultat.