Småviltjakt Røldal Statsallmenning

Småviltjakt på Røldal statsallmenning er utan hund. Sjå elles våre sider på Inatur.no

Røldal fjellstyre tilbyr 1 stk gratis dagskort til alle fyrstegongsjegerar som har avlagt jegerprøven etter 1. januar 2023!

Parkering langs E 134 Haukelifjell i anleggsperioden


Kort vil bli lagt ut for sal på Inatur.no 1. juni 2023 kl.09:00.