Småviltjakt
Småviltjakta på Øvre Numedal SA er populær. Jakta reguleres av Fjelloven gjennom vedtak i fjellstyret.
For tida er jakta delt opp i flere jaktfelt og den er og regulert i ulike tider for ulik type jakt (med og uten hund).

Fjellstyret har lagt ut noen ekstrakort og dags og ukeskort for perioden 05.10-> 30.11.21. Hyttene er åpnet for booking i perioden 05.10-> 30.11.21 og bookes på egen side.