Småviltjakt
Småviltjakta på Øvre Numedal SA er populær. Jakta reguleres av Fjelloven gjennom vedtak i fjellstyret.
For tida er jakta delt opp i flere jaktfelt og den er og regulert i ulike tider for ulik type jakt (med og uten hund).
Fjellstyret har egen salgsside for småvilt for innenbygds, merk at denne siden kun gjelder for de som regnes som innenbygds og har bruksrett i statsallmenningen.
Fjellstyret har et eget jakt og fiskekart hvor hyttene, steinbuene og jaktfeltetene er vist: Se jakt og fiskekart

 Fjellstyret  åpner søknadssiden via inatur ca 01.04 og søknadsfristen for 2024 er 02.05!
Fjellstyret har delt statsallmenningen inn i 4 jaktfelt:

Jaktfelt 1: Halne- Hein. Areal ca 120km2
Jaktfelt 2: Tinnhølen- Bakketjønn. Areal ca 120km2
Jaktfelt 3: Lågaros. Areal ca 95 km2
Jaktfelt 4: Hette. Areal ca 65km2