Reinsjakt Innenbygds

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjelloven. På Øvre Numedal statsallmenning kan personer som siste året har vært og fremdeles er bosatt i "området der allmenningen ligg"  søke om reinsjakt. Det er klart definert hvilket geografisk område som har rett som innenbygdsbende i Øvre Numedal SA. Tildeling av jaktkort skjer etter regler fastsatt av fjellstyret etter reglene i Fjelloven. Søknadsfristen for jaktkort er 2. mai hvert år. For å søke må du følge linken under. Andre søknader blir ikke behandlet.  


Trekningen for 2020 er nå gjennomført tildelingslistene finner du her:

UVDAL
Viktig informasjon og skjema: