Reinsjakt utanbygds

Øvre Numedal Fjellstyre kan i enkelte år tilby jakt på rein også for utenbygdsjegre. Dette vil bli kunngjort her på denne siden. Dersom det blir åpnet for jakt for utanbygds vil du kunne søke på dette via linken under.
Alle søknader på villreinjakt i 2021 vil gå via Inatur.no. Du skal søke via linken over. Søknadslinken vil bli aktivert ca 1 april og søknadsfristen er 2 mai. 

Viktig: Husk å betal jegeravgiften i god tid før 2 mai. Du vil ikke kunne betale for jaktkortet ditt før du har betalt jegeravgiften. Dette blir sjekka automatisk via jegerregisteret og er et absolutt krav for å få betalt kortet.
Numedal Fjellstyre kjørte trekning på årets jakt 11.05.2021. Alle som har fått tildelt kort har fått informasjon om dette. resultatene fra trekkingen kan ses her:


For utenbygds vil fjellstyre ta stilling til hvor mange jegere som får kort den 19.05, dette vil si at trekningen av utenbygds først vil skje etter 20.05. Ventelisten for utenbygdsjegere kan ses her:
Utenbygds ØNF 2021