Reinsjakt utanbygds

Øvre Numedal Fjellstyre kan i enkelte år tilby jakt på rein også for utenbygdsjegre. Dette vil bli kunngjort her på denne siden. Dersom det blir åpnet for jakt for utanbygds vil du kunne søke på dette via linken under.
Alle søknader på villreinjakt i 2020 vil gå via Inatur.no. Du skal søke via linken over. Søknadslinken vil bli aktivert ca 1 april og søknadsfristen er 2 mai. Det vil bli informert her når linken er open for søknad.

Viktig: Husk å betal jegeravgiften i god tid før 2 mai. Du vil ikke kunne betale for jaktkortet ditt før du har betalt jegeravgiften. Dette blir sjekka automatisk via jegerregisteret og er et absolutt krav for å få betalt kortet.
Her er informasjon du bør skrive ut og ha med deg på jakt.


Prisar på reinskort: