Bakketjønn

Bakketjønnhytta ligg mellom Tinnhylen og Vestre Bakkatjønn på UTM 32V 424818 6681165.

Godt utstyrt hytte med xx sengeplassar og nødvendig utstyr for matlaging.