Steinbuer

Øvre Numedal Fjellstyre eig 9 steinbuer som står opne for dei som ynskjer å bruke dei. Det skal betalast for overnatting/bruk. Informasjon om dette ligg i buene. Alle fjellstyrets steinbuer har ovn og det ligger tørrgran ute som kappes opp og kløves på stedet. Vi oppfordrer alle brukere om å legge igjen ferdig kløyvd opptenningsved for nestemann som seg hør og bør i fjellet!

Priser på overnatting 2022:
                                   Hytte              Steinbu               Dagsbesøk/ rast
Barn tom 12 år          Gratis              Gratis                 Gratis
Utenbygdsboende    300                  150                     75
Innenbygsboende     150                   75                      7 5

Overnatting betales via VIPPS: #538285
Generell informasjon om bruk av alle våre steinbuer:Elsjålægeret

Fin lita bu i Elsjådalen med 2 senger og vedovn.
UTM: 32V 0428199/6667071

Råstugu

Ligg mellom Vegarhovda og Sørtjønn og er populær blandt fiskarar i Lågen. Fire sengeplasser og vedovn
UTM: 32V 0432942/ 6668249

Vegardhovdlægeret

Ligg aust for Vegarhovda og er ei fin steinbu med plass til 2. Vedovn
UTM: 32V 0436422/6669521

Muran

Relativt stor steinbu som ligg ved nor aust enden av Geitvatnet. Brede senger med min sengeplass til 4... Vedovn
UTM: 32V 0438378/ 6675278

Bakkehytta

Ligg ved Hyttenuten vest for Feitfisktjønnan. Vedovn. Sengeplass til 3
UTM: 32V 0438684/ 6672025

Knutsbu

Ligg ved traktorslepa i sørenden av Vestre Bakketjønn. Stor steinbu med sengeplass til min 4 personer. Kjøkken med gassapparat- vedovn
UTM: 32V0425062/ 6678984

Kolvelægeret

Kolvelægreet ligg mellom kolvetjønnan og Kolvenuten. Sengeplass til 2- åpen peis/ grue.
UTM: 32V 0431471/ 6686995

Seltjønnslægeret

Ligg i Seltjønnsdalen. Sengeplass til 2- vedovn
UTM: 32V 0440860/ 6689884

Skyttarbu

Ligg i Skyttarbudalen. Sengeplass til 2- vedovn
UTM: 32V 0435730/ 6686864