Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar og fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Ta kontakt med fjellstyret dersom du har innspel til sakene.
Fjellstyret minner om at styremøtene er opne for tilhøyrerar! 
Tidspunkt: Måndag 23.05.22 – kl 18:00    Stad: Banken

Saker til styremøtet:

Sak 22/22: Meldingssaker

Sak 23/22: Eventuelt/informasjon hendingar frå førre møte

Sak 24/22: Langtidsleige av stølshus

Sak 25/22: Potensielt utbytte frå Røldal Eigedomsselskap AS

Sak 26/22: Organisering av jakt på hjort og elg

Sak 27/22: Rjupejakta 2022

Sak 28/22: Røldalsmarknaden 2022

Sak 29/22: Tilbakemeldingar – avvik eldstadar fjellstyrehyttene

Sak 30/22: Renovering av Eriksbu

Sak 31/22: Utleige fjellstyrehytter 2022

Sak 32/22: Samjakt mellom statsallmenningane i villreinjakta 2022

Link til sjølve møteinnkallinga under:
Førebels møteplan i 2022:
Fjellstyret gjer merksam på at planen berre er veiledane. Det vil heilt sikkert verte endringar!