Hyttene vil verte stengt for bruk under vinteren 2023 i samband med oppmoding om å få ned bruken av vidda grunna villreinen sin kondisjon. Dei vil ikkje verte fysisk stengt (grunna nødbufunksjonen), men Fjellstyret ynskjer ikkje at det vert planlagt turar på hyttene.

 

 

 

 

Dugnadsarbeid

Ynskjer du å delta i dugnadsarbeidet??

Fjellstyret utarbeider lister for dugnad årleg. Dei som ynskjer å vere med kan sende epost til rauland@fjellstyrene.no innan 1 desember kvart år. Du må sende epost kvart år for å vere på lista.