Kunngjøring av planlagte saker

Fjellstyret plikter å følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling. Fjellstyret er pålagt å kunngjøre saker som skal behandles etter Fjelloven minst en uke før møtet. Disse sakene blir kunngjort her. Dersom du har merknader til sakene og ønsker innsyn i innstilling til saken - ta kontakt med fjellstyrekontoret.
Tidspunkt: Tirsdag 07. februar kl. 1900
Sted:  Fjellstyrekontoret                   

Saker til behandling på styremøtet:

Sak 01/23: Meldinger
Sak 02/23: Årsregnskap 2022
Sak 03/23: Årsmelding 2022
Sak 04/23: Budsjett 2023
Sak 05/23: Møteplan 2023
Sak 06/23: Vedlikeholdsarbeid hyttene 2023
Sak 07/23: Eventuelt