Ullensvang Fjellstyre sine oppgåver

Ullensvang Fjellstyre er sett til å forvalte Ullensvang Statsallmenning etter gjeldande reglar i Fjellova. Her kan du finne vedtak, kunngjeringar og årsmeldingar frå Fjellstyret.