Møtebøker Rauland Fjellstyre

Her vert alle møtebøker med vedtak gjort av fjellstyret lagt ut. Vedtaket kan påklagast innan tre veker frå kunngjering, jfr forvaltningslova. Reglar om klageadgang finn du i forvaltningslova §§29 til 31.
Dersom du ynskjer innsyn i andre dokument tilknytt sakshandsaminga-ta kontakt med fjellstyrekontoret.