Aktuell informasjon frå Ulvik Fjellstyre:
02.04.23
No kan du søkje om villreinkort på Inatur.no for jakta 2023. Søknadsfrist er 2. mai.

21.09.22
Grunna svært lav bestand av rype, stansar Ulvik fjellstyre småviltjakta i Ulvik statsallmenning frå og med Torsdag 29.09.2022.

08.09.22
Ulvik fjellstyre utvidar garnfiske i Langavatnet, Ulvik statsallmenning til 30. september kl. 1800.
04.06.20
Fjellstyre arbeider i desse dagar med salssida på Inatur. Framlegg til vedtak om å dele allmenningen inn i jaktfelt er sendt på høyring til Ulvik herad. Kortsalet vert opna på Inatur.no så snart høyringsvar frå heradet føreligg.
07.07.20
13.08.20
Grunna sein sommar i fjellet er garnsesongen utvida frå 15. september t.o.m. 30. september.