Møtebøker Ullensvang fjellstyre

Her vert alle møtebøker med vedtak gjort av Ullensvang fjellstyre lagt ut. Vedtaket kan påklagast innan tre veker frå kunngjering, jfr forvaltningslova. Reglar om klageadgang finn du i forvaltningslova §§29 til 31.