Søre Grøndalshytta ( 32V 400704 6723080 )

Hytta vart oppført i 1952 og består av 2 rom, 20m2. Vedomn, 3 bluss propanapparat, kjøkenutstyr, 4 liggeplassar. Restaurert innvendig i 2012. Ny kledning og solcelleanlegg i 2019.

Tilhøyrande naust, 15m2 med båt og garn. Uthus med utedo.

Søre-Grøndalsvatnet har mykje god aurebestand. Snittvekt 2015 var 300-400 gr. Alle som leiger hytta kan nytte garn i vatnet.

Låst, kodeboks.