Informasjon om skrantesjuke

Torsdag 10 september vart det påvist ei positiv prøve for Skrantesjuke (CWD) på Hardangervidda.

Her vil du finne linkar til relevante sider med informasjon om CWD:

Mattilsynet

Veterinærinstituttet

Miljødirektoratet