Rundavassbu ( 32V 400199 6720507 )

Steinbu i eit rom.
Støypt nytt golv og laga nye benker/senger i 2011. Vedomn og noko kjøkenutstyr. 2/3 liggeplassar. Enkel standard.
Ligg ovanfor Rundavatnet som har god fiskebestand. Noko restaurering står att. 100,- pr. pers. pr. døgn. Betalast til konto 3450 24 08072, eller Vipps til 612011.
Open.