Reinsjakt utanbygds

Villreinjakta er regulera etter § 23 og 24 i Fjellova. På Rauland statsallmenning kan personar som siste år har vore og framleis er busett i gamle Rauland kommune søkje om reinsjakt. Det vert og opna for eit avgrensa sal til utanbygds med same søknadsfrist. Tildelinga av kort skjer etter trekking. Søknadsfrist for jaktkort er 2. mai 2023. Søknadar som kjem inn på andre måtar enn via Inatur.no vert ikkje handsama.


Fyrste trekking er gjennomført 16. mai. Det kan kome fleire trekningar og dersom den som har fått tilbod takkar nei, vert det trekt på nytt. 

Dersom du ikkje har fått tilbod i løpet av juli så får du heller ikkje!

Lykke til eit anna år.

Informasjon om årets jakt vil bli sendt ut til dei som har fått tilbod ila juli månad.

I
nformasjon du bør skrive ut og ha med deg på jakt:

Informasjon til utanbygds jegerar 2022 (kjem ny for 2023)

Informasjon om skrantesjuke (CWD)- obligatorisk prøveinnsamling


Kart over området

Prisar på villreinjakt utanbygds:

Kalv                     1200,-
Simle/Ungdyr:    3200,-
Fritt dyr/ bukk:    4800,-