Reinsjakt innanbygds

Villreinjakta er regulera etter § 23 og 24 i Fjellova. På Rauland statsallmenning kan personar som siste år har vore og framleis er busett i gamle Rauland kommune søkje om reinsjakt. Det vert og opna for eit avgrensa sal til utanbygds med same søknadsfrist. Tildelinga av kort skjer etter trekking. Søknadsfrist for jaktkort er 2. mai 2022. Søknadar som kjem inn utanom Inatur.no vert ikkje handsama. Dersom du har problem med å søkje på denne måten må du ta kontakt med fjellstyrekontoret.


Trekking av kort er no gjort, det blir pri etter type kort utifrå tilbod 2020 og 2021.


Her er informasjon som du bør skrive ut og ha med deg på jakt:


Jaktlagsavtale (dersom du skal lage jaktlagsavtale må denne godkjennast av fjellstyret. Du må fylle ut skjema og sende på epost til rauland@fjellstyrene.no innan 5. august)


Trekningsliste med kortfordeling jakt 22 innanbygds.pdf (vaksen bukk 2.5 år eldre omgjerast til fritt dyr fom mandag 12.sept). Det høyrer til 1 kalvekort til kvart av korta. Info om utdeling av kort vil kome seinare. 

Jegerinformasjon 2022 innanbygds

Informasjon om skrantesjuke - obligatorisk prøvetaking

Overføring av kort frå andre vald - dokumentasjon

Kart over området


Ynskjer du å vere med i dugnadsarbeidet så kan du sende ein epost til rauland@fjellstyrene.no og melde interesse.Prisar på villreinkortInnanbygds                       
                                                                                            
Kalv                                     600,-
Simle/Ungdyr                    1600,-
Fritt dyr/Vaksen bukk       2400,-

Utanbygds

Kalv                                     1200,-
Simle/Ungdyr                    3200,-
Fritt dyr/Vaksen bukk       4800,-