Memorgebu ( 32V 407918 6720843 )

Steinbu i eit rom, 11 m2.
Hytta vart sett i stand i 1983 med nytt tak og drenering av vatn, nytt golv og omn. Vedomn, 2 bluss propanapparat og noko kjøkenutstyr. 2-3 liggeplassar. Enkel standard.
Ta kontakt med fjellstyre for leige.
Låst, kodeboks.