Kontaktinformasjon Fjellstyra på Hardangervidda as

For å kontakte oss kan du nytte informasjonen under. Det kan i periodar vere vanskeleg å nå oss på grunn av mykje feltarbeid.
Dersom du sender ein epost er dette i mange tilfelle det beste for oss.
Sjå elles under tilsette for å finne kontaktinformasjon til andre fjelloppsyn på Hardangervidda.


 


Georg Gjøstein, Fjelloppsyn og dagleg leiar


Postadresse hovudkontor (dagleg leiar):
Kvinnegardslie 451
3570 ÅL
Telefon: (+47) 902 13 630
Epost: hardangervidda.fjelloppsyn@fjellstyrene.no


Sveinung Olsnes, Fjelloppsyn
Postadresse:
Vinjevegen 665
3890 VINJE
Telefon: (+47) 902 13 655
Epost: sveinung@fjellstyra.no