Kontaktinformasjon Fjellstyra på Hardangervidda as

For å kontakte oss kan du nytte informasjonen under. Det kan i periodar vere vanskeleg å nå oss på grunn av mykje feltarbeid.
Dersom du sender ein epost er dette i mange tilfelle det beste for oss.
Sjå elles under tilsette for å finne kontaktinformasjon til andre fjelloppsyn på Hardangervidda.

Georg Gjøstein

Fjelloppsyn og Dagleg leiar
Postadresse hovudkontor (dagleg leiar):
Kvinnegardslie 451
3570 ÅL


Telefon: 902 13 630