Kontaktinformasjon Eidfjord fjellstyre

 

Postadresse
Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord
Telefon: (+47) 476 12 205
Epost: fjellstyret@eidfjord.kommune.no

 

Leiar
Lars Kristian Eidnes
Epost: lars-kristian.eidnes@mesta.no
Telefon: (+47) 995 19 901