Kontaktinformasjon til Røldal Fjellstyre

Slik kjem du hit

Røldal statsallmenning er lett tilgjengeleg frå E134 over Haukelifjell. E134 går gjennom statsalllmenningen over fjellet. For å kome deg inn i sentrale delar er Valldalen eit godt utgangspunkt. Her kan du køyre med bil sumarsdagen og gå innover mot Litlos eller over mot Hellevatn. Frå Haukeliseter går det og turistløype til Hellvassbu.

 Oversiktskart Røldal SA

Ein ber om forståing for at våre tilsette til tider er mykje i felt og det kan derfor ta noko tid før det vert svara på epost/telefon.

Kontaktinformasjon Fjellstyrekontoret

Postadresse
5760 Røldal

Harald Andersen
Fjelloppsyn/sekretær

Telefon: (+47) 902 13 685
epost: roldal@fjellstyrene.no

Kontaktinformasjon Fjellstyret

Leiar
Torleif Fresvik
Epost: leiar.roldal@fjellstyrene.no
Telefon: (+47) 917 95 085
Fjellstyremedlemer 2015-2019: