Hytter Røldal Fjellstyre

Røldal Fjellstyre eig og driftar 3 hytter og steinbuer i Røldal Statsallmenning.

Røldal fjellstyre forvaltar tre hytter som nyttast flittig i samband med jakt og fiske:
  • Ninive som ligg i vestenden av Holmavatnet ved ruta til Litlos.
  • Hellevassbu ("gamlebua") ligg like nord for turisthytta ved Hellevatnet.
  • Eriksbu er husværet nord for Hellevatnet, rett sør for Sandvikenuten.
Gamlabue

Ligg ved turistløypa rett vest for Hellevassbu turisthytte (låst).
Ninive

Ligg ved Holmavatnet langs turistløypa mellom Valldalen og Litlos (låst).
Eriksbu

Ligg ved nedre Hellevatn.