Reinsjakt utanbygds

Villreinjakta er regulera etter § 23 og 24 i Fjellova. På Rauland statsallmenning kan personar som siste år har vore og framleis er busett i gamle Rauland kommune søkje om reinsjakt. Det vert og opna for eit avgrensa sal til utanbygds med same søknadsfrist. Tildelinga av kort skjer etter trekking. Søknadsfrist for jaktkort er 2. mai 2020. Søknadar som kjem inn på andre måtar enn via Inatur.no vert ikkje handsama.

Prisar på villreinjakt utanbygds:

Kalv                     1200,-
Simle/Ungdyr:    3200,-
Fritt dyr:              4800,-