Rauland Fjellstyre sine oppgåver

Rauland Fjellstyre er sett til å forvalte Rauland Statsallmenning etter gjeldande reglar i Fjellova. Her kan du finne vedtak, kunngjeringar og årsmeldingar frå Fjellstyret.

 

Møtebøker

 

Førehandsvarsling om vedtak

Her kan du lese om planlagde saker til neste møte.

Årsmeldingar