Kontaktinformasjon til Øvre Numedal Fjellstyre

Oversiktskart Øvre Numedal SA

 

Postadresse
PB 51
3631 Rødberg

Hans Jørgen Jahren
Fjelloppsyn
Telefon: (+47) 991 09 720
Epost: ovre.numedal@fjellstyrene.no


Vebjørn Håvardsrud
Leiar
Telefon: (+47) 924 96 789
Epost: vebjorn@haavardsrud.no